Problem a sprawa do załatwienia

Moi studenci kierunku „Architekt marki” wskazali podczas ostatnich zajęć, że rzeczy dla jednych oczywiste, dla innych takie być nie muszą. Moje poniższe odkrycie sprzed lat dla kilkorga z nich okazało się ważne. Dzielę się więc dalej.

Problem a sprawy do załatwienia