Ile mądrości w Tobie?

„Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały – staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza – staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie – staje się mądrym”. Olden Nolan

dziecko_nastotalek_mądry

źródło: polekcjach.com

Marka osobista silna wybaczaniem

Wybaczanie to niezwykle ważna umiejętność. Aramejczycy uważali, że taka sama czynność fizjologiczna jak jedzenie, picie czy wydalanie. Bez niej człowiek nie może być do końca zdrowym. Z wybaczaniem innym powinniśmy być ostrożni – nie zawsze wybaczenie jest najlepszym rozwiązaniem – to cenna lekcja, którą otrzymałam kiedyś od mojego Mistrza.

Najważniejsza jest umiejętność wybaczenia sobie, bo wpływa na poziom poczucia własnej wartości.

Personal branding a poczucie własnej wartości

Personal branding to nie „lansing”, ale kompetencje budujące życiową mądrość. Silną markę osobistą budują ludzie, którzy traktują siebie i innych z odpowiednim szacunkiem. Okazywanie szacunku innym jest prostsze niż okazywanie właściwego szacunku sobie, myślenie o sobie dobrze, docenianie się i traktowanie z odpowiednią troską. Budowanie z innymi ludźmi relacji opartych na zaufaniu i lojalności, wymaga najpierw bycia lojalnym wobec samego siebie oraz troski o odpowiednio wysokie poczucie własnej wartości. I do tematu budowania poczucia własnej wartości, niezbędnego do budowania dobrego życia i silnej marki – wrócimy już niedługo.

A dziś – patrząc na cytat rozpoczynający tekst – zastanów się, na jakim jesteś dziś etapie rozwoju. Jakie inne, ważne etapy – kamienie milowe rozwoju człowieka – byś dopisał?